Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Thủ tướng yêu cầu rà soát số lượng cấp phó trên cả nước

  Ngày 1/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Nội vụ rà soát, báo cáo tổng hợp số lượng cấp phó của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện trên cả nước.

  Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ rà soát, kiến nghị giải pháp bảo đảm chấp hành các quy định về số lượng cấp phó.

  Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa rút kinh nghiệm và sắp xếp, bố trí nhân sự Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

  Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh này rà soát và có giải pháp để bảo đảm thực hiện nghiêm quy định về số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, các cơ quan hành chính khác và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý.

  Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ kiểm tra việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

  Trước đó, như Tuổi Trẻ đã đưa tin, tỉnh Thanh Hóa bổ nhiệm tới tám phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

  Nguồn: K.Hưng/TTO