Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tiết kiệm hơn 700 triệu đồng trong chiến dịch giờ trái đất năm 2012

    (VOH) - Trong khoảng thời gian 60 phút tắt đèn hưởng ứng giờ trái đất năm 2012 được tiến hành trên cả nước vào ngày hôm qua 31/3/2012, thống kê từ Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia cho thấy, công suất của hệ thống điện giảm được 546 MW, điện năng tiết kiệm được là 546.000 kWh, tương đương 700 triệu đồng (số này được tính trên hệ thống của trung tâm điều độ quốc gia).

    Chiến dịch Giờ Trái đất do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) phát động vào năm 2007, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng. Đây là lần thứ 4 VN tổ chức phát động hưởng ứng giờ trái đất và con số tiết kiệm tăng dần theo từng năm. Điều này cho thấy, chiến dịch Giờ Trái đất không chỉ góp phần nâng cao ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả của người dân, mà còn hướng đến mục tiêu phát trỉển kinh tế - xã hội bền vững, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với sự biến đổi khí hậu toàn cầu.

    Trung Nam