Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm chính thức VN

  Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chummaly Sayasone và Phu nhân bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 26/12.

  Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayasone. (Nguồn: EPA)
  Cùng đi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Sayasone và Phu nhân còn có các đồng chí Thoong-lun Xi-xu-lít, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao; Xổmxavạt Lêngxavắt, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Phân ban hợp tác Lào-Việt Nam; Phănkhăm Vịphảvăn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Thể thao; Bòxẻngkhăm Vôngđala, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch; Phôngxạvắt Búpphả, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Khămpan Philavông, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Hiềm Phômmạchăn, Bộ trưởng Bộ Bưu chính-Viễn thông và Truyền thông; Chănxạmỏn Xaynhạlạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Xổmkẹo Xỉlavông, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Xổmphon Xỉchạlơn, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam.

  Ông Chummaly Sayasone sinh ngày 06/3/1936 tại tỉnh Attapu; dân tộc Lào. Năm 1954, đồng chí tham gia hoạt động Cách mạng. Năm 1955, trở thành đảng viên chính thức Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

  Từ năm 1955 đến năm 1956, ông Chummaly Sayasone tham gia các chiến dịch để bảo vệ Khu tập kết của phong trào cách mạng. Năm 1959, đồng chí là Tiểu Đội phó; năm 1961 là Trung Đội trưởng; năm 1962 là Chính trị viên Tiểu đoàn 5; năm 1964 là Chỉ huy Trưởng Tiểu đoàn 2. Năm 1964, đồng chí học tại Trường Chính trị cao cấp Việt Nam.

  Từ năm 1968 đến năm 1975, đồng chí là Tham mưu Trưởng Khu Xiengkhuang. Năm 1975 là Tư lệnh lực lượng vũ trang tỉnh Xiengkhuang; năm 1978, học tại Học viện Quân sự (Liên Xô cũ). Từ năm 1980 đến năm 1982, đồng chí là Phó Tổng Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng. Năm 1982, đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Chấp Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại Đại hội Đảng lần thứ III; năm 1983, học tại Trường Chính trị và Hành chính cao cấp Việt Nam; năm 1986, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại Đại hội lần thứ IV; được bổ nhiệm làm Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng.

  Năm 1991, đồng chí được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị tại Đại hội Đảng lần thứ V, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

  Năm 1996, đồng chí được bầu lại làm Ủy viên Bộ Chính trị tại Đại hội Đảng lần thứ VI, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

  Năm 2001, đồng chí được bầu lại làm Ủy viên Bộ Chính trị tại Đại hội Đảng lần thứ VII và được bầu làm Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào.

  Năm 2006, đồng chí được bầu lại làm Ủy viên Bộ Chính trị và được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại Đại hội Đảng lần thứ VIII; tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá VI, đồng chí được bầu làm Chủ tịch nước CHDCND Lào.

  Từ tháng 3/2011 đến nay, đồng chí được bầu lại làm Ủy viên Bộ Chính trị và được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VII (6/2011) được bầu lại làm Chủ tịch nước CHDCND Lào./.

  Theo TTXVN