Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2013

  Ngày 28/6/2013, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2013.

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng tại hội nghị (Ảnh: TTXVN)

  Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả mà quân đội đã đạt được trong năm 2013. Phân tích bối cảnh, tình hình trong nước và quốc tế, Tổng Bí thư khẳng định: Quân đội góp một phần rất lớn và quan trọng vào những thắng lợi chung của đất nước.

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Năm 2014, cả nước tiếp tục phấn đấu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý, tổng kết 30 năm đổi mới và chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp. Đối với quân đội, năm 2014 là năm có nhiều dấu mốc quan trọng như: Nhiệm vụ đặt ra với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị là tăng cường đoàn kết, thống nhất, thực hiện được cả 3 mục tiêu: Bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ thành quả cách mạng; giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để phát triển đất nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu:
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị quân đội tổ chức nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; coi trọng công tác nắm tình hình, dự báo chiến lược, đánh giá chính xác, tham mưu sắc bén cho Đảng và Nhà nước, chủ động ngăn chặn và xử lý kịp thời, kiên quyết, khôn khéo các tình huống phức tạp, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại quốc phòng cả song phương và đa phương; chấp hành nghiêm túc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Tổng Bí thư mong muốn quân đội tiếp tục làm tốt nhiệm vụ của đội quân công tác:
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng với truyền thống vẻ vang, dưới sự lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối của Đảng, được sự ủng hộ nhiệt tình của toàn dân, quân đội nhân dân Việt Nam sẽ lập nên những thành tích mới, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng và nhân dân.

  Phong Phú theo VOV