Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận TW

  Ngày 31/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương. Báo cáo của Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nêu rõ: Năm 2012 Hội đồng Lý luận Trung ương đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động và đạt được những kết quả quan trọng.

  Bám sát Chương trình làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Khóa XI, Hội đồng Lý luận Trung ương đã lựa chọn 10 vấn đề để kịp thời tư vấn cho Trung ương, Bộ Chính trị trong việc ban hành các chủ trương, nghị quyết, kết luận….

  Đồng chí Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc.

  Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận những kết quả công tác mà Hội đồng Lý luận Trung ương đã đạt được trong năm 2012; cơ bản nhất trí với phương hướng nhiệm vụ công tác của Hội đồng trong năm 2013; đồng thời gợi mở những yêu cầu, nhiệm vụ và định hướng lớn trong công tác nghiên cứu lý luận chính trị nhiệm kỳ khóa XI. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng:

  Về công việc sắp tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Năm 2013 là năm bản lề của nhiệm kỳ khóa XI, nhiệm vụ của Hội đồng Lý luận Trung ương rất nặng nề, có nhiều việc phải làm và đòi hỏi chất lượng cao hơn.

  Theo VTV - VOV