Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động lý luận

  Chiều 28-3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm, làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương.

  Các ý kiến phát biểu tại cuộc làm việc đều ghi nhận: Nhiệm kỳ 2011-2015, với lực lượng chuyên trách dày dạn kinh nghiệm về lý luận, quản lý, hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương ngày càng đi vào nền nếp, có nhiều đổi mới và đạt kết quả bước đầu theo hướng thiết thực. Các đại biểu cũng đã trao đi đổi lại, kiến nghị, đề xuất một số nội dung nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội đồng.

  Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trước hết hội đồng phải có đề tài tự nghiên cứu, chỉ đạo các chương trình nghiên cứu, đồng thời thu hút, chắt lọc các kết quả nghiên cứu của các cơ quan khác.

  Liên quan đến công tác thẩm định của Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổng Bí thư chỉ rõ: Muốn thẩm định các đề án, chính sách, phải thâm nhập ngay từ đầu, nghiên cứu, khảo sát thực tiễn, đừng có chờ đến khi văn bản các nơi gửi đến. Hội đồng Lý luận Trung ương với tư cách là cơ quan tư vấn của Bộ Chính trị, cần báo cáo, có ý kiến trước mỗi vấn đề được yêu cầu, phục vụ trực tiếp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị. Hội đồng Lý luận Trung ương phải là ban nghiên cứu chính sách, đầy đủ thành phần về kinh tế, chính trị, triết học, đối nội, đối ngoại, quân sự, quốc phòng... gắn với các cơ quan như một mạng lưới chân rết, cánh tay nối dài của hội đồng.

  Tổng Bí thư lưu ý, hội đồng cần sớm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng cơ quan tiêu biểu, không khí làm việc thoải mái, thẳng thắn, hiệu quả, tập trung tinh lực cho công tác, tổ chức lại cách thức làm việc... Tổng Bí thư cũng đã ghi nhận, trả lời từng đề xuất, kiến nghị của Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; khẳng định Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn quan tâm, coi trọng công tác lý luận chính trị; mong muốn Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt hơn nữa công tác lãnh đạo của Trung ương và Bộ Chính trị.

  Theo TTXVN-SGGP