Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại tỉnh Lào Cai

  Ngày 6-1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại tỉnh Lào Cai. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành Trung ương và Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân xã Bản Lầu, huyện Mường Khương.

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ðoàn công tác làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Lào Cai. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Vạn báo cáo Tổng Bí thư về tình hình triển khai Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 14 và kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng.

  Với sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, việc triển khai thực hiện của các cấp chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kết thúc năm 2012, tỉnh Lào Cai đã vượt qua khó khăn, hoàn thành toàn diện các mục tiêu đã đề ra.

  Phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã đồng tâm nhất trí, phát huy cả nội lực và ngoại lực, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả đầy ấn tượng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đóng góp vào thành tựu chung của cả nước. Năm 2012, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, Lào Cai đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất ở khu vực Tây Bắc, có nhiều cách làm sáng tạo, bằng quyết tâm cao, với nhiều chương trình, kế hoạch, đề án được triển khai bài bản. Tỉnh cũng đặc biệt coi trọng công tác xóa nghèo, giảm nghèo; hướng về cơ sở, chăm lo xây dựng tổ chức Ðảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; trực tiếp tham gia xây dựng, vun đắp mối quan hệ láng giềng hữu nghị tốt đẹp với nước bạn Trung Quốc, như việc tổ chức tuần tra song phương hai bên biên giới tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con hai bên đi lại, giao lưu làm ăn. Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội được tăng cường, trên địa bàn cơ bản không còn hiện tượng trồng cây thuốc phiện, truyền đạo trái phép, không để xảy ra điểm nóng. Ðồng chí Tổng Bí thư nhắc nhở tỉnh Lào Cai cần khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương, cả về du lịch dịch vụ, kinh tế cửa khẩu; phát huy truyền thống, kinh nghiệm, nền tảng, cơ sở sẵn có để tiếp tục phát triển đi lên. Cần nắm vững các quan điểm tư tưởng của Ðảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, có phương pháp tư tưởng đúng đắn, toàn diện, biện chứng trong tổ chức chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn tại địa phương, bảo đảm phát triển bền vững. Trước hết, cần tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các chương trình, kế hoạch, đề án đã có; khai thác, phát huy tối đa hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, đất đai, giữ gìn, bảo vệ môi trường sinh thái, môi trường xã hội lành mạnh.

  Tổng Bí thư đặc biệt mong muốn, Lào Cai cần quan tâm hơn nữa công tác xóa nghèo, giảm nghèo bền vững, gắn với bảo đảm công bằng xã hội. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại từ bên ngoài; tiếp tục giữ vững và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài hợp tác, cùng phát triển với nước bạn.

  Trong thời gian tới, Lào Cai cần tập trung thực hiện bài bản, toàn diện công tác xây dựng Ðảng, chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, phát huy hơn nữa vai trò tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi mọi biểu  hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, của cán bộ, đảng viên. Mỗi con người tốt thì tổ chức mới tốt, từng tổ chức tốt thì Ðảng mới mạnh. Ðảng bộ Lào Cai cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng gắn với việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Tổng Bí thư tin tưởng, Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp vốn có, tăng cường đoàn kết, phấn đấu, tiếp tục có bước phát triển nhanh, mạnh, vững chắc, xây dựng Lào Cai ngày càng giàu, đẹp, văn minh hiện đại, sánh vai cùng các địa phương bạn trong khu vực và trên cả nước.

  Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm, làm việc tại xã Bản Lầu, huyện vùng cao biên giới Mường Khương, một trong 62 huyện nghèo của cả nước.

  Nói chuyện thân mật với cán bộ chủ chốt và đông đảo bà con xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng nhận thấy, chỉ sau hơn hai năm triển khai nghị quyết Ðại hội Ðảng lần thứ XI, Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc xã Bản Lầu đã không ngừng nỗ lực, thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu quốc gia, đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Ðời sống tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, các hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội được đẩy lùi. Tất cả các thôn, bản đã xây dựng được quy ước, hương ước, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

  Tổng Bí thư khen ngợi xã Bản Lầu đã có nhiều cách làm mới, tiêu biểu như mô hình Ban Tuyên vận đã phát huy hiệu quả trong việc tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết, thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Ðảng và Nhà nước.

  Tổng Bí thư yêu cầu, cùng với chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, đưa vào nuôi trồng các cây, con mới, cần quan tâm tìm kiếm thị trường cho sản phẩm, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, để tất cả cùng thoát nghèo, cùng giàu lên, giảm phân hóa giàu - nghèo; đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, phải luôn giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là ở khu vực biên giới, làm tốt công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Ðảng.

  * Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Bản Lầu. Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Bản Lầu đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia, xây dựng, gìn giữ đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và hợp tác cùng phát triển; tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời làm tốt công tác dân vận, củng cố tình đoàn kết quân - dân, góp phần thực hiện chính sách đối ngoại của Ðảng, Nhà nước ta. Tổng Bí thư mong muốn cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Bản Lầu tiếp tục phát huy truyền thống, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị quyết thắng, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin, sự mong đợi của Ðảng, Nhà nước và nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, tặng quà một số gia đình sản xuất giỏi, gia đình có công với cách mạng tại xã Bản Lầu, thăm Khu công nghiệp - thương mại Kim Thành tại TP Lào Cai.

  * Trước đó, chiều 5-1, tại Yên Bái, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm, làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Bắc. Sau khi nghe báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2012, công tác trọng tâm năm 2013 của Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tổng Bí thư hoan nghênh những kết quả đã đạt được trên các mặt công tác; nhấn mạnh Tây Bắc là địa bàn chiến lược của Tổ quốc cả về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Tổng Bí thư mong muốn Ban Chỉ đạo Tây Bắc tiếp tục cố gắng, khắc phục khó khăn, bước vào năm 2013 với khí thế mới, quyết tâm mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm tốt vai trò phối hợp liên kết vùng, tham mưu đề xuất với Ðảng, Nhà nước về cơ chế, chính sách, giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, công tác dân tộc, tôn giáo, công tác xây dựng hệ thống chính trị vùng Tây Bắc.

  Theo TTXVN