Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương

  Kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2013), ngày 19 - 8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an.

  Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà lực lượng CAND đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Tổng Bí thư khẳng định: Lực lượng CAND là một trong những lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia. Những chiến công, thành tích của cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND trong 68 năm qua đã thể hiện bản chất cách mạng trong sáng, sự trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh CTV

  Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh, Bộ Công an cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm vận động quần chúng theo phương châm lấy dân làm gốc. Cán bộ, chiến sĩ an ninh phải là những cán bộ dân vận giỏi nhất, cán bộ dân vận tốt nhất. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải gắn với các phong trào cách mạng của quần chúng, nhất là các chương trình xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Ngoài ra Bộ cần thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng ANND thực sự trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, có kiến thức khoa học, kỹ thuật. Thường xuyên chấn chỉnh, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nghiêm túc các quy trình công tác, xây dựng lực lượng CAND “tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân”, gắn bó mật thiết với nhân dân.

  Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và toàn thể lãnh đạo, tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND, đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an bày tỏ vui mừng, phấn khởi được đón đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm, làm việc và phát biểu chỉ đạo về phương hướng, nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, xây dựng lực lượng CAND nói chung và lực lượng ANND nói riêng; xin nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, quán triệt, xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình hành động cụ thể.

  Toàn thể lực lượng CAND xin hứa với đồng chí Tổng Bí thư, với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; chấp hành nghiêm kỷ luật, tận tụy với công việc, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, dựa vào nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

  Theo CATPHCM