Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tổng Bí thư tiếp xúc với cử tri tỉnh Thái Nguyên

  Ngày 29/12, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã có cuộc tiếp xúc với cử tri huyện Định Hóa (Thái Nguyên) để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8, quốc hội khóa XII.


  Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gặp gỡ cử tri huyện Định Hóa. (Ảnh: Đinh Xuân Tuân-TTXVN)
  Sau khi nghe báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII, cử tri đã phát biểu ý kiến đánh giá cao kết quả của kỳ họp, đặc biệt là các phiên chất vấn sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn và có nhiều đổi mới…

  Cử tri kiến nghị một số vấn đề như Chính phủ cần có cơ chế ưu tiên bố trí vốn hàng năm để đầu tư cho ATK Định Hóa, nhất là về cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi. Cần triển khai xây dựng đường Hồ Chí Minh tuyến đi qua huyện; sớm quy hoạch khu ATK Định Hóa thành khu du lịch trọng điểm cấp quốc gia để tương xứng với vị trí, tầm quan trọng của khu di tích này và có cơ chế đặc thù cho phép quy hoạch, đầu tư xây dựng vùng ATK Định Hóa nhằm bảo tồn, phát huy và khai thác có hiệu quả các giá trị lịch sử, văn hóa của khu vực này.

  Cử tri cũng đề nghị bố trí vốn đầu tư xây dựng để địa phương tiếp tục chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và làng nghề; đề nghị có cơ chế chính sách đặc thù trong việc tuyển dụng con em địa phương khi đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng hệ cử tuyển vào làm việc tại các cơ quan nhà nước...

  Chính phủ cần có kế hoạch bố trí vốn để huyện thực hiện Đề án về bảo tồn và phát triển cảnh quan ATK Định Hóa (thời gian thực hiện đến năm 2020). Các Bộ, ngành chức năng xem xét công nhận Lễ hội Lồng tồng Định Hóa là di sản phi vật thể của dân tộc Tày vùng Định Hóa... Sau phần phát biểu ý kiến của cử tri, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã giải đáp và ghi nhận những kiến nghị của cử tri.

  Phát biểu với cử tri, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh biểu dương những cố gắng trong phát triển kinh tế-xã hội của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc huyện Định Hóa trong những năm qua và năm 2010.

  Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế của huyện như tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện hàng năm tuy cao nhưng chưa bền vững; thu nhập bình quân tính theo đầu người còn thấp so với toàn tỉnh và cả nước; cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch đúng hướng nhưng chậm; ngành nông nghiệp phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, số lượng gia đình làm kinh tế trang trại chưa nhiều; du lịch có điều kiện phát triển nhưng mới ở giai đoạn khởi động bước đầu; kết cấu hạ tầng như hệ thống điện, đường, thủy lợi còn thiếu; tỉ lệ hộ nghèo còn cao.

  Về tình hình chung của đất nước, Tổng Bí thư khẳng định những thắng lợi to lớn của công cuộc đổi mới trong hơn 20 năm qua của đất nước, đặc biệt là trong hoàn cảnh khó khăn gần đây của thế giới, vị thế của Việt Nam ngày càng được khẳng định và nâng cao trên trường quốc tế…

  Về những mục tiêu phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong 5 năm tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị-xã hội, tăng cường hoạt động đối ngoại, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

  Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phải quan tâm chăm lo hơn nữa đến bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và đô thị.

  Huyện Định Hóa phải cụ thể hóa bằng các giải pháp để chỉ đạo thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra; huy động mọi tiềm lực để đầu tư, khai thác hiệu quả hệ thống di tích lịch sử ATK để góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội và giáo dục truyền thống cách mạnh cho các thế hệ trẻ.

  Tỉnh và huyện cần liên kết phát triển du lịch với các địa phương khác trong cả nước nhằm tạo đà cho phát triển kinh tế; phải thay đổi sâu sắc về tư duy sản xuất nông nghiệp, tập quán canh tác, chăn nuôi nhằm nâng cao thu nhập từ chăn nuôi đại gia súc và nghề rừng.

  Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý tỉnh Thái Nguyên và huyện Định Hóa chú trọng công tác giáo dục và đào tạo, dạy nghề, coi đây là giải pháp đột phá để phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu của tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại địa phương.

  Nhân dịp này Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã tặng quà cho các cán bộ lão thành cách mạng ở huyện Định Hóa và đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ trên đỉnh đèo De, xã Phú Đình - trung tâm ATK trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

  Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng đã đến thăm Hợp tác xã công nghiệp và vận tải chiến công và tiếp xúc công nhân làm việc trong khu công nghiệp Sông Công của tỉnh Thái Nguyên./.

  TTXVN