Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tổng kết 10 năm về "Phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên"

  (VOH) - Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết liên tịch 02 của TW Đoàn và Bộ công an về “Phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm về tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên” giai đoạn 1999-2009 được tổ chức vào sáng 5/2 cho biết: Trong 10 năm qua các cấp bộ Đoàn đã phối hợp cùng công an tổ chức hơn 3.000 đợt tuyên truyền về kiến thức pháp luật, phòng chống tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội và giữ gìn an ninh trật tự cho gần 3.000.000 lượt người.

  HTML clipboard

  Hiện nay, các cấp bộ Đoàn kết hợp cùng công an xây dựng được hơn 1.000 câu lạc bộ về phòng chống tội phạm, phối hợp cảm hóa, giáo dục hơn 50.000 đối tượng và có gần 20.000 thanh niên tiến bộ. Bên cạnh đó, lực lượng Đoàn viên, thanh niên đã cung cấp cho công an trên 30.000 nguồn tin trong đó có gần 6.000 tin có giá trị giúp công an giải quyết trên 5.000 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Đặc biệt, trong 10 năm qua có hơn 80.000 thanh niên tiến bộ được kết nạp Đoàn và có hơn 3.000 Đòan viên đứng vào hàng ngũ của Đảng.

  Trong giai đoạn 2010-2015, Đoàn thanh niên và công an các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong thanh thiếu niên, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào lực lượng an ninh cơ sở như bảo vệ dân phố, dân phòng, dân quân tự vệ,..và tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, quản lý, giáo dục, cảm hóa thanh niên phạm tội ở cộng đồng dân cư.

  Minh Hiệp