Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”

    (VOH) - Hôm qua, Ban thường vụ Liên đoàn lao động Tp tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (2007-2010).

    Theo đánh giá, qua 4 năm thực hiện, đã có một sự chuyển biến rất lớn về nhận thức trong hầu hết cán bộ, đoàn viên công đoàn và công nhân viên chức lao động. Từ học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, công nhân viên chức lao động Tp đã tích cực thi đua lao động sáng tạo, kết quả đã có 8744 sáng kiến kỷ thuật và 1882 đề tài nghiên cứu khoa học được thực hiện, góp phần làm lợi trên 88 tỷ đồng. Dịp này, Liên đoàn lao động Tp đã tuyên dương 46 tập thể và 46 cá nhân điển hình trong thực hiện cuộc vận động làm theo lời Bác.

    Mỹ Trang

    .