Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tổng kết đề án đổi mới công nghệ công nghiệp sản xuất phục vụ chuyển dịch cơ cấu công nghiệp trên địa bàn TPHCM

    (VOH) - Tại buổi tổng kết đề án đổi mới công nghệ công nghiệp sản xuất phục vụ chuyển dịch cơ cấu công nghiệp trên địa bàn thành phố vào hôm qua, Sở khoa học và công nghệ cho biết từ năm 2008 đến nay, đề án đổi mới công nghệ công nghiệp sản xuất phục vụ chuyển dịch cơ cấu công nghiệp trên địa bàn thành phố đã hỗ trợ được cho 5 doanh nghiệp vay vốn đổi mới công nghệ, khoảng 1.000 lượt doanh nghiệp tiếp xúc với quỹ phát triển khoa học công nghệ, tư vấn cho 60 doanh nghiệp về hệ thống quản lý, tiêu chuẩn cơ sở. Theo phương hướng từ năm 2011-2015, mỗi năm đề án tiếp tục hỗ trợ cho khoảng 100-200 doanh nghiệp, khoảng 100% doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp cận với những thông tin của đề án.


    Thanh Xuân