Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • TP.HCM bãi bỏ 29 loại thủ tục hành chính

  UBND TP.HCM vừa có Quyết định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, nhà ở và công sở áp dụng tại Sở Xây dựng, UBND quận - huyện và phường - xã, thị trấn.


  Theo đó, loại bỏ 3 thủ tục hành chính cấp sở, gồm: “Kiểm tra nội nghiệp bản vẽ để thực hiện bán nhà thuộc sở hữu nhà nước theo giá thị trường”; “Hồ sơ khai trình xuất cảnh để thu hồi nhà trống và xét lưu thuê”; “Hủy giấy phép ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở”.

  Thủ tục hành chính áp dụng tại UBND quận - huyện, bãi bỏ 18 loại thủ tục, gồm: “Hợp pháp hóa chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước”; “Cấp và điều chỉnh số nhà”; “Cấp mới, cấp đổi số nhà”; “Đổi tên hợp đồng thuê nhà (hợp đồng 12 tháng, 24 tháng và 60 tháng)”; “Trích lục số nhà”; “Cấp bản sao lục giấy phép xây dựng”; “Cấp phó bản giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ”; “Cấp bản sao lục bản vẽ thiết kế được duyệt kèm theo giấy phép xây dựng”; Thay đổi thiết kế được duyệt kèm theo giấy phép xây dựng”; “Thay đổi thiết kế được duyệt kèm theo giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ”; “Thay đổi thiết kế được duyệt kèm theo giấy phép xây dựng công trình không phải nhà ở riêng lẻ”; “Sửa chữa nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo nguyên trạng”; “Sửa chữa cải tạo, xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước (thực hiện sửa chữa cải tạo cấp bách)”; “Sửa chữa cải tạo, xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước (thực hiện sửa chữa cải tạo hằng năm)”; “Cấp giấy phép cải tạo sửa chữa, mở rộng nhà ở hiện có”; “Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình trong hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật”; “Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước nhóm C”; “San lấp mặt bằng cho cá nhân và tổ chức”.

  Đối với cấp phường - xã, thị trấn, bãi bỏ 8 thủ tục hành chính gồm: “Xác nhận tình trạng nhà, đất”; “Xác nhận đơn xin cấp số nhà”; “Xác nhận các số nhà là một”; “Xác nhận nhà không thuộc diện Nhà nước quản lý”; “Xác nhận đơn xin tạm cấp số nhà”; “Xác nhận đơn xin thay đổi thiết kế giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn”; “Xác nhận thời điểm xây dựng, sửa chữa”; “Giải quyết việc xin sửa chữa nhà (giữ nguyên hiện trạng)”. Quyết định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 18.9.

  Theo Thanh Niên