Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tp HCM chi khoảng 7 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch heo tai xanh

    (VOH) - Ngày 11/8, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Tp HCM tổ chức họp với đại diện một số sở ngành, quận huyện và hệ thống chi cục thú y về việc triển khi thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, phòng chống dịch heo tai xanh.

    Theo Chi cục thú y Tp HCM, sau một thời gian tái phát dịch bệnh heo tai xanh ở nhiều địa phương trong nứơc, trong đó các tỉnh lân cận Tp như Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tiền Giang đều đã có dịch, đến nay, áp dịch dịch heo tai xanh này đang đe dọa đàn heo Tp. UBND Tp HCM đã quyết định chi khỏang 7 tỷ đồng để Chi cục thú y Tp và các quận huyện triển khi thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, phòng chống dịch heo tai xanh. Phát biểu tại cuộc họp về sử dụng ngùôn kinh phí này và khuyến cáo ngừơi chăn nuôi, ông Nguyễn Phước Trung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết:


    Nguyễn Thắng