Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • TP.HCM: Chuyển hóa tệ nạn ma túy-mại dâm chưa hiệu quả

    Theo kết quả tại cuộc họp Tổng kết công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2011 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 của Sở Lao Động Thương Binh - Xã hội TP.HCM sáng 15/2, công tác chuyển hóa về tệ nạn ma túy, mại dâm chưa đạt được hiệu quả cao.

    Cụ thể, tại 19 phường, xã trọng điểm được chọn để tập trung chuyển hóa, chỉ có 6 phường xã đã được chuyển hóa tương đối thành công. Trong khi đó, 13 phường xã còn lại vẫn giữ nguyên tình trạng cũ. Nguyên nhân chính là do công tác đấu tranh chuyển hóa địa bàn tại một số quận, huyện, phường xã chưa thật sự quyết liệt và một số nơi còn nặng về hình thức, chạy theo thành tích. Do đó, nhiều địa phương sau khi đã chuyển hóa và được UBND quận, huyện công nhận đã tái diễn lại. Cũng theo kết quả báo cáo tại cuộc họp, tỷ lệ tái nghiện qua các năm có chiều hướng gia tăng. Trong năm 2009 số người tái nghiện sau cai nghiện là hơn 30 người. Nhưng đến năm 2011, con số này đã lên đến hơn 200 người. Đây cũng chính là một thách thức rất lớn đối với công tác tuyên truyền, giáo dục và phòng chống tái nghiện trên địa bàn thành phố trong năm 2012.

    Bích Trâm