Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • TP HCM: Gần 3.5 tỷ đồng duyệt cho vay vốn theo dự án Quỹ Quốc gia về việc làm năm 2010

    UBND TP HCM vừa duyệt cho vay 14 dự án về việc làm với tổng số vốn là 2,625 tỷ đồng đồng trong nguồn vốn thu hồi năm 2010 của ngân sách trung ương và 4 dự án về việc làm với tổng số vốn là 830 triệu đồng trong nguồn vốn thu hồi năm 2010 của ngân sách địa phương.

    Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP HCM chịu trách nhiệm triển khai các công việc liên quan đến việc cho vay vốn đã được phê duyệt. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND các quận, huyện nơi triển khai các dự án chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động cho vay vốn của Quỹ Quốc gia về việc làm.

    (HCM cityweb)