Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • TP.HCM hạn chế tối đa sử dụng ngân sách tổ chức lễ hội

  Đó là chỉ đạo mới đây của UBND TP.HCM đối với các sở ngành, UBND quận huyện... nhằm đảm bảo việc tổ chức lễ hội, ngày hội tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương lãng phí.

  Lễ hội Thuyền đăng trên sông Sài Gòn - Ảnh: L.N

  UBND TP.HCM cũng chỉ đạo giảm tần suất, thời gian tổ chức lễ hội, ngày hội.

  Về quản lý, sử dụng, lưu thông tiền tệ, đặc biệt là tại các di tích, công trình tín ngưỡng, tôn giáo, nơi tổ chức lễ hội: quản lý việc đặt tiền lễ, tiền giọt dầu bảo đảm văn minh, tiết kiệm, hợp lý. Nghiêm cấm hoạt động đổi tiền lẻ hưởng phí chênh lệch, đặc biệt là trong khuôn viên di tích và lễ hội.

  Việc tu bổ, tôn tạo di tích; cung tiến, tiếp nhận đồ cung tiến vào di tích, công trình tín ngưỡng, tôn giáo phải được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

  Lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị không sử dụng thời gian làm việc, phương tiện xe công đi lễ hội, trừ trường hợp được phân công thực thi công vụ.

  Thành phố cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo không lạm dụng truyền hình trực tiếp để huy động tài trợ cho việc tổ chức lễ hội, ngày hội.

  Theo Mai Hoa (TTO)