Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • TP.HCM hoàn thành thí điểm đại hội đảng cơ sở

  Đến thời điểm này, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành việc thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư với 68/69 đảng bộ được chọn thí điểm đã tổ chức đại hội.

  Các đại biểu trao đổi tại Đại hội Đảng bộ phường 1, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

  Bà Huỳnh Thị Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội Đảng của Thành ủy cho biết kết quả cho thấy các đại hội thí điểm đã đạt được yêu cầu chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy; chủ trương bầu trực tiếp là đúng đắn, đảm bảo dân chủ bầu cử trong Đảng thông qua bầu trực tiếp các chức danh lãnh đạo ở cơ sở đảng.

  Bà Nhân cũng cho biết hầu hết nhân sự cấp ủy mới đúng theo dự kiến, trình độ năng lực, chất lượng cấp ủy khóa mới được nâng lên.

  Qua thực hiện thí điểm đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, các cấp ủy đảng đã có nhận thức đúng đắn, thống nhất cao với chủ trương của Trung ương, Thành ủy về thực hiện thí điểm này nhằm góp phần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

  Hầu hết đảng viên nơi tổ chức đại hội thí điểm tỏ ra phấn khởi, thấy rõ được trách nhiệm và vinh dự của mình được tham gia bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư tại đại hội.

  Theo Ban chỉ đạo đại hội của Thành ủy, công tác chuẩn bị nhân sự trước đại hội, nhất là công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ đảm bảo chất lượng nên hầu hết số cấp ủy viên được bầu đều nằm trong quy hoạch; quy trình công tác nhân sự trước đại hội được thực hiện công khai, dân chủ lấy ý kiến rộng rãi trong đảng viên và thành viên mặt trận-đoàn thể nên danh sách nhân sự do cấp ủy cũ chuẩn bị được sự tín nhiệm cao của đảng bộ.

  Kết quả của các đại hội đã phản ánh và khẳng định công tác đánh giá cán bộ sát thực tiễn, giải quyết tốt các vấn đề nội bộ, thực hiện quy trình công tác cán bộ công khai, dân chủ nên đại hội bầu chọn được nhân sự đạt yêu cầu tiêu chuẩn trong cấp ủy.

  Tuy nhiên, qua thực hiện thí điểm, một số nơi vẫn còn biểu hiện thiếu tập trung trong chỉ đạo, tổ chức thảo luận góp ý dự thảo văn kiện chưa sâu, một số đảng bộ có biểu hiện quá tập trung vào công tác nhân sự, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nư tham gia cấp ủy ở nhiều đảng bộ không đạt yêu cầu...

  Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các quận ủy, huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở chỉ đạo các đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư nhanh chóng xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội cấp mình, nhất là thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"./

  (Theo vietnam+)