Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • TP.HCM: Phấn đấu 95% xã, phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với Trẻ em

  (VOH) - Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đến năm 2015 có 95% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em. Đó là mục tiêu đề ra tại Hội nghị triển khai Quyết định 37 của Thủ tướng Chính phủ về Qui định tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em do Sở Lao động Thương Binh và xã hội thành phố tổ chức sáng nay.

  Hiện nay, 100% trẻ em trong thành phố đều được cấp giấy khai sinh; gần 500.000 trẻ được cấp thẻ khám chữa bệnh miễn phí và chuyển đổi thẻ bảo hiểm Y tế. Hàng năm, thành phố huy động trẻ 6 tuổi vào lớp một luôn đạt tỷ lệ 95%; tỷ lệ trẻ lưu ban, bỏ học được hạn chế ở mức tối đa dưới 1%.

   

  Trong giai đoạn 2011-2015, thành phố tiếp tục duy trì, giữ vững hơn 50% các xã, phường đạt chuẩn và nhân rộng thêm mỗi năm 10% số xã phường đạt chuẩn, phấn đấu đến cuối năm 2015 có 95% xã, phường thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, phù hợp với trẻ em.

   

  Ông Nguyễn Văn Minh, phó Trưởng Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết:

   


  Ngọc Thanh