Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • TP.HCM tổng kết công tác dân tộc năm 2012

  (VOH) - Sáng 23/1, Ban dân tộc TP.HCM tổ chức tổng kết công tác dân tộc năm 2012 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2013. Ông Lê Minh Trí- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

  Trong năm 2012, Ban Dân tộc đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác hỗ trợ, chăm lo, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số cũng được quan tâm.

  Năm 2012, có 952 hộ người Hoa, Chăm, Khmer thuộc diện nghèo vay vốn với số tiền 5,4 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 5.700 lao động là người dân tộc thuộc diện nghèo.
   
  Đánh giá nỗ lực của Ban dân tộc trong công tác 2012 và đề ra những yêu cầu đối với Ban dân tộc trong năm 2013, ông Lê Minh Trí- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Ban dân tộc tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tạo sự giao lưu gắn bó giữa các đồng bào dân tộc, đồng thời cần đẩy mạnh công tác chăm lo, hỗ trợ, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thoát nghèo bền vững. Ông Lê Minh Trí phát biểu:
   

   
  Trong nhiệm vụ, phương hướng hoạt động năm 2013, Ban Dân tộc TP.HCM xác định thực hiện mục tiêu: phát triển toàn diện, nhanh, bền vững, đẩy mạnh giảm hộ nghèo dân tộc thiểu số, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc; phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số, giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, bảo đảm ổn định an ninh, quốc phòng.

  Minh Hiệp