Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • TP HCM: tuyển 100 công nhân đào tạo làm cán bộ nguồn

  Với Quy hoạch tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân, cuối 2010, TP HCM sẽ chọn khoảng 100 công nhân để đưa đi đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý.

  HTML clipboar

  Ảnh: TTXVN

  Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh thống nhất với Ban Tổ chức Thành ủy về Quy hoạch tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân với yêu cầu đến cuối năm 2010 tuyển chọn khoảng 100 công nhân để đưa đi đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý.

  Các công nhân được đưa đi đào tạo sau đó sẽ được bố trí công tác tại các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội, quận-huyện, các sở-ngành.

  Đồng thời, thành phố tiếp tục tạo nguồn từ sinh viên các trường đại học kỹ thuật là cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, hội sinh viên các khoa, các trường về làm việc tại các doanh nghiệp.

  Đối tượng trong quy hoạch này là các công nhân trực tiếp sản xuất, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý các phân xưởng, có tham gia hoạt động trong Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ở các doanh nghiệp, có độ tuổi dưới 30, có triển vọng...

  Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố, Ban Thường vụ Thành đoàn và các đảng ủy, các cơ quan liên quan xây dựng Quy chế quy hoạch tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân.

  Theo Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đối với các công nhân sau khi được xét chọn vào diện được bố trí về biên chế dự trữ của Ban Tổ chức Thành ủy để cử đi đào tạo lý luận chính trị hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ.

  Kết thúc đào tạo sẽ điều động về công tác tại các cơ quan đảng, đoàn thể, sở ngành, quận-huyện. Đối với sinh viên, sau khi xét chọn vào diện được bố trí làm việc tại doanh nghiệp ít nhất 3 năm, sau đó được điều động về biên chế dự trữ tại Ban Tổ chức Thành ủy để đào tạo theo quy trình như đối với công nhân.

  Trong thời gian cử đi đào tạo, bồi dưỡng, các đối tượng trên được hưởng tiền lương cơ bản và khoản hỗ trợ thêm từ nguồn kinh phí đào tạo của Thành ủy ở mức 2 triệu đồng/người/tháng.

  TTXVN