Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • TP Hồ Chí Minh: Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại tố cáo tồn đọng, bức xúc, kéo dài

    Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

    Theo ông Lê Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, các cơ quan chức năng hiện đang triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể như: tiếp tục rà soát, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại tố cáo tồn đọng, bức xúc, kéo dài; các vụ việc đã có ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương; đảm bảo tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền trong năm 2011 đạt tỷ lệ từ 92% trở lên. Đồng thời, thành phố tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo, nâng cao trách nhiệm vai trò người đứng đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

    TTXVN