Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • TP Hồ Chí Minh: Thanh tra toàn diện việc cấp phép quảng cáo ngoài trời

  UBND thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thanh tra toàn diện công tác cấp phép quảng cáo ngoài trời từ năm 2005 đến nay để chấn chỉnh, lập lại trật tự hoạt động này vào cuối quý III/2012.

  Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tạm ngưng cấp phép quảng cáo mới đối với các đơn vị vi phạm, không thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; không gia hạn, cấp mới giấy phép đối với các bảng quảng cáo không đảm bảo các điều kiện quy định; kiên quyết tháo dỡ các bảng quảng cáo ngoài trời ảnh hưởng đến an toàn giao thông…

  Bên cạnh đó, UBND các quận, huyện có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp không phép hoặc sai phép trên địa bàn.

  UBND thành phố Hồ Chí Minh cũng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng quy hoạch hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2012-2015, trình UBND thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt trong quý III/2012.

  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xây dựng quy trình thủ tục cấp phép quảng cáo trên địa bàn thành phố; tuyên truyền các quy định pháp luật và thủ tục trong lĩnh vực quảng cáo, bảng hiệu.

  Theo chinhphu.vn