Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong:

  (VOH) - Trong buổi gặp báo chí sau khi trúng cử Chủ tịch UBND thành phố, ông Nguyễn Thành Phong chia sẻ về những nhiệm vụ trọng tâm thành phố thực hiện thời gian tới.

  Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong (ảnh: Mỹ Hương)

  * Cảm xúc, suy nghĩ của ông như thế nào khi trúng cử vị trí Chủ tịch UBND thành phố ?

  Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong: Tôi rất tự hào, vinh dự nhưng cũng thấy trách nhiệm nặng nề của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước của một thành phố, một đô thị lớn với 10 triệu dân. Trên cơ sở như vậy, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất trách nhiệm mà Đảng bộ và nhân dân thành phố đã giao. Bên cạnh đó, chúng tôi rất mong có sự hợp tác của các đồng chí trong thường trực ủy ban, sự lãnh đạo thường xuyên của Ban thường vụ Thành ủy, sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan truyền thông. Lãnh đạo thành phố trong nhiệm kỳ này kế thừa nhiều thành tựu to lớn của các thế hệ lãnh đạo trước, chúng tôi sẽ phát huy những thành tựu đó, phấn đấu thực hiện hiệu quả mục tiêu đưa thành phố chúng ta giữ vững vai trò đầu tàu, trở thành trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, thương mại, khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Á như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra.

  * Trước những vấn đề bức xúc của người dân về tình trạng: ngập nước, kẹt xe, thực phẩm bẩn, tai nạn giao thông...là người đứng đầu thành phố, ông sẽ giải quyết như thế nào ?

  Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong: Có những vấn đề chúng tôi thấy cần giải pháp  hiệu quả, đột phá hơn…Chúng tôi cũng thấy những bức xúc đó nên trong Nghị quyết Đại hội vừa qua đã đề ra 7 chương trình đột phá. Cái quyết liệt hiện nay đối với UBND thành phố là kế hoạch, giải pháp cụ thể để thực hiện 7 chương trình này.

  * Trong nhiệm kỳ qua, thành phố đề xuất nhiều phương án với Trung ương cho một cơ chế riêng để phát triển, ông sẽ tiếp tục như thế nào, thưa ông?

  Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong: Hướng sắp tới, yêu cầu vươn tới là trung tâm kinh tế lớn của Đông Nam Á, chúng ta đã nỗ lực lớn để đạt cơ chế, tạo bứt phá cho thành phố phát triển.

  Một vấn đề thành phố đã đề xuất với Trung ương là chính quyền đô thị. Vấn đề này chưa được Trung ương chấp nhận nên chúng ta sẽ tiếp tục, kiên trì.

  Trong yêu cầu xây dựng kinh tế vùng của TPHCM, vấn đề liên kết vùng hết sức quan tâm. Thành phố sẽ vươn xa hơn nếu biết phát huy nguồn lực của những địa phương lân cận bằng chương trình liên kết theo cơ chế là tác động lẫn nhau để cùng phát triển.

  Những năm qua, chuyển dịch cơ cấu của thành phố rất đúng hướng, lợi thế lớn nhất của TPHCM là trung tâm cung cấp dịch vụ và tạo ra sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao. Cho nên, việc tạo điều kiện, cơ chế để phát triển lợi thế này là vấn đề mà lãnh đạo thành phố phải quan tâm và tìm giải pháp khơi dậy.

  Vấn đề thứ ba là đòi hỏi năng lực của đội ngũ quản lý. Muốn thực hiện mục tiêu tầm khu vực, đội ngũ quản lý phải có năng lực quản trị tốt; chất lượng nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển. TPHCM là địa phương có tinh thần khởi nghiệp, sự chịu đựng rủi ro cao nên phải tạo ra cơ chế khuyến khích, mở ra môi trường phát triển để doanh nghiệp khẳng định thương hiệu trên thương trường quốc tế.

  * Trong phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của TPHCM, những người trẻ có đóng góp không nhỏ, với cương vị Chủ tịch UBND thành phố, thời gian tới ông sẽ làm gì để thúc đẩy những người trẻ đóng góp cho thành phố nhiều hơn nữa, thưa ông?

  Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong: Thời gian qua, đội ngũ nhân lực trẻ có chất lượng cao của thành phố ngày càng phát triển, bên cạnh việc tạo môi trường của lãnh đạo thành phố thì sự nỗ lực của đội ngũ trẻ cũng rất lớn. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở ra môi trường, điều kiện để thúc đẩy những người trẻ phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu của Đảng bộ thành phố đặt ra trong 5 năm tới.

  * Cảm ơn ông

  Mỹ Hương lược ghi