Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • TPHCM: 60.000 công nhân được sử dụng điện đúng giá quy định

    (VOH) - Trong năm 2013, Liên đoàn lao động quận 9 đã phối hợp với công ty điện lực Thủ Thiêm vận động 2.722 chủ nhà trọ đăng ký định mức và mắc điện kế riêng cho hơn 18.000 phòng trọ.

    Qua đó đã tạo điều kiện cho gần 60.000 công nhân được sử dụng điện đúng giá quy định. Bên cạnh đó, Liên đoàn lao động quận còn phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể quận vận động được 2270 chủ nhà trọ ổn định và không tăng giá cho thuê phòng trọ, giúp chia sẻ khó khăn với hơn 47.000 công nhân.

    Mỹ Trang