Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • TPHCM cần gấp rút hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị

    (VOH) - Tại kỳ họp thứ 5 vừa qua, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13. Trong nghị quyết, Quốc hội đã chấp thuận đề nghị của các đại biểu Quốc hội và Ðoàn đại biểu Quốc hội TPHCM về sự cần thiết phải xây dựng Ðề án thí điểm về mô hình chính quyền đô thị.

    Nhìn về đề án xây dựng mô hình chính quyền đô thị của thành phố, Tiến sĩ Trần Du Lịch - Phó trưởng chuyên trách, Đoàn ĐBQH thành phố, cho rằng: Khi bàn đến xây dựng mô hình chính quyền đô thị thì những việc như kiến trúc, quy hoạch hay bỏ Hội đồng nhân dân,… chỉ là những vấn đề ngọn. Còn vấn đề gốc rễ của một chính quyền đô thị chính là quyền hạn và ảnh hưởng trực tiếp đối với môi trường sống và phát triển đô thị của người dân sống tại đó ra sao. Liên quan đến những vấn đề về mô hình chính quyền đô thị của thành phố, phóng viên Đài TNND TPHCM đã có cuộc phỏng vấn với Tiến sĩ Trần Du Lịch - Phó trưởng chuyên trách, Đoàn ĐBQH thành phố.


    Tiến sĩ Trần Du Lịch - Phó trưởng chuyên trách, Đoàn ĐBQH thành phố.

    Quốc Dũng