Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • TPHCM cần tạo đột phá về giao thông để phát triển nhanh, bền vững

  (VOH) - Sau 1,5 ngày làm việc, sáng nay 19/8, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 11 nhiệm kỳ X đã bế mạc.

  Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh một số vấn đề hội nghị đã thảo luận: trao đổi về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020 và cơ chế, chính sách đặc thù để TPHCM phát triển nhanh, bền vững; Đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 2025”; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Ngoài ra, hội nghị cũng xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy Khóa X.

  Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu kết luận hội nghị

  Về thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020 và cơ chế, chính sách đặc thù để thành phố phát triển nhanh, bền vững hơn, vì cả nước, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: những hạn chế và giải pháp nêu ra trong nghị quyết vẫn còn nguyên giá trị. Do đó, Thành phố cần tiếp tục phát huy lợi thế của mình về nhân lực, năng suất lao động để tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến năm 2020.

  Toàn cảnh hội nghị

  Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, để phát huy lợi thế cơ cấu kinh tế hiện đại, cần điều chỉnh quy hoạch đất, từ nay đến cuối năm phải công bố quy hoạch đất mới để bảo đảm khuyến khích công nghiệp dịch vụ. Nâng cao đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư.

  Một giải pháp trọng tâm cần thực hiện là tạo đột phá về giao thông và ngập nước. "Trong nghị quyết 16 có nêu thế nào tạo ra đột phá về hạ tầng giao thông, đề nghị Ban cán sự Đảng làm thế nào để có sự liên kết với nhà quản lý nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học để rà soát lại quy hoạch về giao thông theo góc độ quản lý nhà nước, doanh nghiệp tham gia, nhà khoa học tham gia và sớm công bố quy hoạch này để thu hút đầu tư, đề xuất cơ chế huy động vốn cho giao thông TP", ông Nhân đề nghị. 

  Về đề án xây dựng TP thành đô thị thông minh, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng nhiều nội dung thành phố đang triển khai làm và người dân là chủ thể đặc biệt quan trọng để thực hiện vấn đề này.

  Về đề án hoàn thiện cơ chế thị trường định hướng XHCN, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh cần chú ý vai trò động lực cạnh tranh, cạnh tranh bình đẳng, đó là nguyên tắc phải công khai minh bạch, là tiền đề để kinh tế có động lực phát triển và phải sử dụng nguồn lực xã hội có hiệu quả.

  Về chương trình phát triển kinh tế tư nhân: Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Ủy ban rà soát hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp, công bố chính sách, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, đẩy mạnh hỗ trợ khởi nghiệp nói chung đặc biệt là hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên các trường đại học.

  Về cơ cấu, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước theo nghị quyết 12 tiếp tục đổi mới doanh nghiệp nhà nước, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị cần có chính kiến rõ ràng cần giữ lại doanh nghiệp nhà nước làm gì. Trong đó, cần nhấn mạnh yêu cầu doanh nghiệp nhà nước phải có sự cạnh tranh bình đẳng, phải đạt hiệu quả cao và không phải là nơi để bù lỗ. Doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò chi phối, góp phần điều tiết thị trường và không để thị trường bán lẻ bị doanh nghiệp nước ngoài chi phối lũng đoạn.

  Tin, ảnh: Minh Hiệp