Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • TPHCM: Chương trình di dời, tái định cư 15.000 hộ dân sống trên và ven kênh rạch đạt 49,1%

    Theo báo cáo của Sở Xây dựng, đến tháng 7-2010, TP đã thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư được 7.358/15.000 hộ, đạt 49,1%.

    Chương trình di dời di dời, tái định cư 15.000 hộ dân sống trên và ven kênh rạch từ (2006-2010) thuộc giai đoạn III của chương trình chỉnh trang đô thị, tập trung triển khai chủ yếu ở các tuyến kênh. Chương trình này được kết hợp với việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị. Giai đoạn còn lại có 7.642 hộ dân thuộc các dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chiếm 50,9% tập trung chủ yếu tại quận 6, 8, Bình Thạnh, chiếm khối lượng giải phóng mặt bằng lớn và kinh phí di dời giải tỏa, tái định cư.

    Theo City Web