Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • TPHCM chuyển biến tốt trên nhiều lĩnh vực trong 4 tháng đầu năm 2014

    (VOH) - Chiều 15/5, tại buổi làm việc của Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM với UBND TPHCM về tình hình kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, an ninh quốc phòng 4 tháng đầu năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm, đã cho thấy: Mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm của lãnh đạo thành phố, sự phấn đấu vượt khó của các doanh nghiệp và sự chia sẻ, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế xã hội của thành phố trong 4 tháng qua chuyển biến tốt trên nhiều lĩnh vực.

    Cụ thể, thương mại, dịch vụ tăng 12,1%, kim ngạch xuất khẩu tăng 0,6%, doanh thu du lịch và giao thông vận tải tăng khá, chỉ số phát triển công nghiệp tăng 5,2%. Riêng thu ngân sách nhà nước 4 tháng qua đạt hơn 85.000 tỷ đồng, tăng 18,7%.

    Tại buổi làm việc, các đại biểu Quốc hội đã đề cập về tình hình tăng thu ngân sách trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn, về cơ cấu thu, nộp ngân sách nhà nước của các loại thuế, về vấn đề trả nợ vay cũng như tình hình phục hồi sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp… Ông Huỳnh Thành Lập - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM cho biết với trách nhiệm của mình sẽ chuyển các kiến nghị của TPHCM lên diễn đàn kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 13.

    Thoại Diễm