Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • TPHCM có hơn 110 phường không còn hộ nghèo

    (VOH) - Sáng 1/11, tại buổi khảo sát quận không còn hộ nghèo ở quận Tân Phú, Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo - Tăng hộ khá thành phố cho biết tính đến hết tháng 10/2013, TPHCM đã có hơn 110 phường và 5 quận chính thức được công nhận không còn hộ nghèo.

    Như vậy, quận Tân Phú đã trở thành quận thứ sáu của thành phố tổ chức khảo sát không còn hộ nghèo theo chuẩn thu nhập bình quân 12 triệu đồng/người/năm. 

    Ngoài ra, quận Tân Phú cùng với quận 6, quận 11 và huyện Bình Chánh được chọn triển khai thí điểm chương trình Giảm nghèo Đa chiều do UBND thành phố phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc UNDP tổ chức.

    Lê Nguyễn