Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • TPHCM đề ra 8 chương trình phát triển thương mại điện tử trong năm 2012

    (VOH) - UBND TP.Hồ Chí Minh vừa chấp thuận Kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn TP Hồ Chí Minh năm 2012 để phục vụ cho phát triển kinh tế -xã hội của Thành phố.

    Kế hoạch phát triển thương mại điện tử gồm 8 chương trình nhánh: Phát hành chuyên mục thương mại điện tử trên Thời báo vi tính Sài gòn; tổ chức cuộc thi, bình chọn doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử tiêu biểu; tổ chức bồi dưỡng kiến thức thương mại điện tử chuyên sâu cho cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan nhà nước trực tiếp phụ trách lĩnh vực này; tuyên truyền, quảng bá thương mại điện tử trên Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM; tuyên truyền, quảng bá thương mại điện tử trên Đài Truyền hình TPHCM; tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai chính sách, pháp luật thương mại điện tử và hội thảo trao đổi giải pháp, kinh nghiệm; biên tập thông tin về tiềm năng xuất khẩu, cập nhật danh sách doanh nghiệp xuất khẩu TPHCM lên cổng VNEX của Bộ Công Thương; đồng thời khai thác thông tin trên cổng thông tin Thị trường nước ngoài của Bộ Công Thương và Hợp tác, trao đổi, học tập kinh nghiệm về thương mại điện tử giữa Thành phố và các địa phương khác.   

    Phạm Bá Nhiễu