Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • TPHCM điều chỉnh tiêu chí Nông thôn mới

    (VOH) - Ngày 26/4, ông Lê Minh Trí - Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã chủ trì cuộc họp bàn về nội dung điều chỉnh tiêu chí và các nhóm tiêu chí ưu tiên cho quá trình xây dựng nông thôn mới.

    Theo đó, thành phố thống nhất 8/19 tiêu chí của Trung ương đề ra bao gồm: Quy hoạch, Điện, Bưu điện, Nhà ở, Văn hóa, Môi trường, Hệ thống chính trị và An ninh trật tự xã hội. Các tiêu chí còn lại theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn TP xếp thành 3 nhóm ưu tiên, trong đó nhóm tiêu chí “thu nhập, hộ nghèo và cơ cấu lao động” được đánh giá sẽ làm nền tảng phát triển mô hình nông thôn mới. Những ý kiến đóng góp khác cho thấy vẫn giữ nguyên 19 tiêu chí nhưng cần điều chỉnh sao cho phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố hiện nay.

    Ông Lê Minh Trí đề nghị cần luân chuyển nguồn vốn linh động để ưu tiên cho giáo dục và y tế, đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, sẽ thử nghiệm 2 phương án khoán trọn gói cho từng địa phương và phương án mô hình mẫu của thành phố, sau đó xem xét tính hiệu quả để triển khai trên diện rộng.

    Lê Nguyễn