Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • TPHCM đồng ý chủ trương thu phí ô tô vào khu trung tâm

  UBND TP HCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành đồng ý chủ trương tiếp tục nghiên cứu dự án “Thu phí xe ô tô lưu thông vào trung tâm TP để hạn chế ùn tắc giao thông”.

  Theo đó, UBND TP đồng ý cho Công ty CP Công nghệ Tiên Phong tự cân đối kinh phí để nghiên cứu, lập đề xuất dự án nêu trên theo đúng quy định.

  Nếu đề xuất dự án không khả thi, không được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc quá thời hạn được giao (3 tháng kể từ ngày nhận được công văn) hoặc Công ty CP Công nghệ Tiên Phong không được chọn làm nhà đầu tư thực hiện dự án thì công ty này không được tiếp tục đầu tư, tự chịu các chi phí đã thực hiện.

  Ô tô con nối đuôi nhau kéo dài lưu thông tại khu vực trung tâm TP HCM

  Theo UBND TP, việc giao nghiên cứu lập đề xuất dự án nêu trên không chỉ định Công ty CP Công nghệ Tiên Phong làm nhà đầu tư thực hiện mà các nhà đầu tư khác vẫn có quyền tham gia. TP sau đó sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định.

  UBND TP giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ, hướng dẫn Công ty CP Công nghệ Tiên Phong trong quá trình nghiên cứu lập đề xuất dự án. Sau khi đề xuất dự án hoàn thành, TP sẽ tiếp tục mời các nhà khoa học, chuyên gia tham gia góp ý, phản biện và đề xuất dự án để hoàn thiện trước khi thẩm định, phê duyệt

  G.Minh/ NLĐO