Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • TPHCM ký liên tịch với 4 tỉnh Miền Đông Nam Bộ

    (VOH) - Nhằm trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực phát triển nông thôn, Chi cục Phát triển nông thôn TPHCM ngày 26/4 đã ký kết thực hiện chương trình liên tịch với Chi cục Phát triển nông thôn các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh và Bà Rịa - Vũng Tàu.

    Chương trình hướng đến 5 nội dung hợp tác quan trọng gồm: lĩnh vực nghiên cứu, xây dựng và triển khai chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; lĩnh vực phát triển kinh tế tập thể; lĩnh vực phát triển làng nghề và ngành nghề nông thôn; lĩnh vực chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản và muối. Chương trình liên tịch được thực hiện trong giai đoạn 2012 - 2015 và các đơn vị sẽ họp định kỳ mỗi năm một lần.

    Minh Phước