Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • TPHCM: Quy hoạch hoạt động quảng cáo đến năm 2025

  UBND TPHCM vừa phê duyệt Đề cương Quy hoạch hoạt động quảng cáo trên địa bàn TPHCM đến năm 2025. Quy hoạch hoạt động quảng cáo nhằm mục tiêu thực hiện theo các tiêu chí xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại; tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường; đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị.

  Ảnh minh họa.

  Trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2017, thành phố dự kiến sẽ hoàn chỉnh quy hoạch quảng cáo 24 quận, huyện và các khu vực trọng điểm của TPUBND thành phố phê duyệt quy hoạch quảng cáo 24 quận, huyện và các khu vực trọng điểm; lập lại trật tự hoạt động này trên địa bàn thành phố; triển khai thực hiện Quy hoạch quảng cáo trên cơ sở của Luật Quảng cáo và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

  Giai đoạn từ năm 2017 đến 2025, thành phố sẽ ưu tiên sử dụng các công nghệ mới về quảng cáo tại các khu vực trọng điểm; ứng dụng các phương tiện quảng cáo tiên tiến để đáp ứng nhu cầu thông tin quảng cáo; chuẩn hóa các phương tiện quảng cáo trên các tuyến giao thông mới và các khu đô thị mới; chuẩn hóa công nghệ hiện đại các bảng cổ động chính trị ngoài trời, tạo mỹ quan đô thị đồng bộ; hoàn thiện kết nối phát triển đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời với các khu vực mở rộng đô thị và các đô thị vệ tinh, các tỉnh thành giáp ranh…

  SGGP