Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • TPHCM sơ kết đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác

    (VOH) - Hội nghị sơ kết tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 vừa được UBMTTQ TP.HCM tổ chức vào sáng nay 13/11.

    Phát biểu tại hội nghị, Ông Trần Tấn Ngời, Phó Chủ tịch UBMTTQ TP nhận định: Qua triển khai việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 về “Phong cách quần chúng, dân chủ nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, hầu hết cán bộ đảng viên của Mặt trận luôn nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, mỗi đảng viên tự giác phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện. Tuy nhiên, vẫn còn một số khu phố chưa chủ động đề ra nội dung cụ thể để thực hiện cuộc vận động; một số gương điển hình chưa nhân rộng kịp thời… Để những mô hình mới, cách làm hay lan tỏa, nhân rộng thành phong trào trong hệ thống Mặt trận, ông Trần Tấn Ngời, Phó Chủ tịch UBMTTQ TP nhấn mạnh: "Hiện nay, Thường trực Thành Ủy giao cho Ban Tuyên giáo Thành Ủy sẽ sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 để đầu năm 2014 sẽ mở hội nghị chung cấp thành phố. Nhưng 2014, chủ đề Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Bây giờ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân… ở mặt trận, khu phố mình nên làm cái gì, để mà thực hiện chủ đề này cho hay. Tức là cách làm, cách triển khai, cái đó mới là phát huy tính sáng tạo của hệ thống mặt trận chúng ta, mà nhất là ở cơ sở”.

    Lệ Loan