Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • TPHCM sơ kết chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn năm 2011- 2015

  Ngày 10/5, UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn năm 2011- 2015. Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

  Qua 1 năm thực hiện chương trình, Sở Tài nguyên Môi trường đã ký kết liên tịch với các tổ chức đoàn thể phát động cuộc vận động “toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” đến 100% phường xã trên toàn địa bàn thành phố. Đối với việc thực hiện đầu tư mới các công trình hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường: đã hoàn thành 5 dự thảo định hướng quy hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị, chất thải rắn công nghiệp, chất thải y tế, nghĩa trang và bùn thải trên địa bàn thành phố. Đã và đang thực hiện hệ thống xử lý nước thải tập trung 14 khu chế xuất - công nghiệp; nhà máy xử lý rác tái chế thành phân compost, đã đưa vào vận hành nhà máy xử lý chất thải nguy hại 21 tấn tại Đông Thạnh, Hóc Môn; Có 15/21 bệnh viện trung ương đóng trên địa bàn và 20/29 bệnh viện thuộc Sở Y tế thành phố đã xây dựng hệ thống nước thải đạt quy chuẩn cho phép. Hiện đang tổ chức triển khai chương trình phân loại rác tại nguồn ở 21 siêu thị Co-opmart và 3 chợ đầu mối.
  Khắc phục những khó khăn vừa qua, xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn cũng như hình thức xử phạt trong quá trình thực hiện chương trình giảm ô nhiễm môi trường, ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo:

  Dịp này, Sở Tài nguyên Môi trường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng với 24 quận huyện trên toàn thành phố đã ký giao ước thi đua thực hiện và nhân rộng mô hình “Khu dân cư không rác”.

  Huệ Như