Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • TPHCM thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khóa XI

  (VOH) - Sáng 23/5, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Hội nghị cán bộ thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khóa XI. Dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Đua - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà- Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy và hơn 800 đại biểu.

  Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khóa XI diễn ra từ ngày 2 đến 11/5 vừa qua, BCH TW Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng. Tại Hội nghị, Trung ương đã thống nhất cao và ban hành nhiều nghị quyết và kết luận quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với việc thực hiện NQ Đại hội 11 của Đảng ta.

  Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy quán triệt Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XI) - Ảnh: qdnd

  Báo cáo tại Hội nghị về kết quả Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khóa XI, đ/c Nguyễn Thị Thu Hà tập trung vào 9 nội dung trọng tâm. Trong đó đề cập đến các đề án như: đề án “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”, đề án “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong trình hình mới”, đề án “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”. Đề cập đến nội dung tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, đ/c Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh mục tiêu mà BCH TW Đảng đã thống nhất:


  Một số nội dung khác cũng được đề cập đến tại Hội nghị cán bộ TP.HCM sáng nay như: việc tiếp thu ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, về báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng và một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020./.

  Ngọc Hiếu