Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • TPHCM - Thưởng Tết 2010 cao nhất 389 triệu đồng

  (VOH) - Chiều qua, 7/1/2010, Sở LĐ-TBXH TPHCM đã tổ chức họp báo công bố tình hình tiền lương năm 2009 và kế hoạch thưởng tết năm 2010. Tính đến thời điểm này đã có gần 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn báo cáo mức lương, thưởng tết cho người lao động.

  HTML clipboard

  Về mức lương năm 2009 (bao gồm lương, phụ cấp và các khoản khác), tại các doanh nghiệp Nhà nước có mức lương bình quân 4.819.000 đồng/người/tháng, trong đó mức lương thấp nhất là 2.997.000 đồng/người/tháng và cao nhất là 77 triệu đồng/người/tháng). Doanh nghiệp dân doanh có mức lương bình quân 3.546.000 đồng/tháng (trong đó mức lương thấp nhất là 1.895.000 đồng/người/tháng và cao nhất là 70 triệu đồng/người/tháng). Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có mức lương bình quân 2.234.000 đồng/người/tháng (trong đó mức lương thấp nhất là 1.654.000 đồng/tháng và cao nhất là 208 triệu đồng/người/tháng).

  Về tiền thưởng tết 2010, khối doanh nghiệp FDI hoạt động trong các khu chế xuất - khu công nghiệp có mức thưởng cao nhất là 389 triệu đồng, thấp nhất là 1,2 triệu đồng/người (mức thưởng bình quân 1,95 triệu đồng/người).

  Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước hoạt động tại Khu chế xuất - Khu Công nghiệp (KCX-KCN) có mức thưởng cao nhất là 185 triệu đồng, mức thấp nhất là 900 ngàn đồng/người (mức thưởng bình quân 1,6 triệu đồng/người).

  Đối với doanh nghiệp ngoài KCX-KCN về tiền thưởng có thấp hơn. Cụ thể: đối với doanh nghiệp trong nước mức thưởng cao nhất 68.410.000 đồng; thấp nhất 3.114.000 đồng/người (mức thưởng bình quân 5.955.000 đồng/người); doanh nghiệp dân doanh mức thưởng cao nhất 176.000.000 đồng/người, thấp nhất 1.887.000 đồng/người (mức thưởng bình quân 3.338.000 đồng/người).

  Hoàng Lĩnh