Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • TPHCM tiên phong áp dụng cách tiếp cận nghèo mới

  (VOH) - Tại hội thảo về phương pháp đo lường nghèo đa chiều được tổ chức sáng 16/12 với sự tham dự của đại diện Chính phủ và Quốc hội, UBND TPHCM đã khẳng định mạnh mẽ thông điệp đi tiên phong trong áp dụng cách tiếp cận nghèo mới.

  Tiếp cận nghèo đa chiều sẽ giúp người nghèo ổn định cuộc sống. Ảnh: Dân trí

  Khởi nguồn từ dự án Giảm nghèo đô thị 2008 – 2011, UBND TP đã bắt đầu tính đến việc giải quyết những bất cập ngày càng rõ nét của cách tiếp cận nghèo chỉ dựa trên thu nhập bằng cách phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hiệp quốc UNDP tiến hành khảo sát nghèo đô thị UPS từ năm 2012.

  Năm 2013, TP.HCM tiến hành điều tra nghèo đa chiều hơn 47.000 hộ dân ở quận 11 làm cơ sở thí điểm để thành phố xác định ưu tiên đối tượng chính sách, lĩnh vực hỗ trợ cũng như phương pháp phối hợp. Ngoài ra, toàn bộ chương trình cũng đội ngũ nhân lực giảm nghèo TPHCM được tiếp cận kỹ thuật, bộ công cụ giảm nghèo tiên tiến từ các tổ chức quốc tế như UNDP hay đại học Oxford.

  Dự kiến TPHCM sẽ xây dựng 5 chiều nghèo và 11 tiêu chí với thang điểm cụ thể để đo lường chuẩn nghèo. Mối quan tâm chính của TPHCM là thực tiễn áp dụng phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều trong hoạch định chính sách và phân bổ nguồn lực.

  Với sự hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc, Việt Nam là một trong số 32 quốc gia trên thế giới đi tiên phong trong việc nghiên cứu và áp dụng phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều để đề ra chính sách và chương trình mục tiêu phù hợp hơn. Trong đó, dựa trên nhu cầu thực tiễn cùng điều kiện sẵn có, TPHCM sẽ làm đầu tàu của cả nước cho quá trình tiếp cận nghèo mới.

  Lê Nguyễn