Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • TPHCM - Tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh

    (VOH) - Theo Liên đoàn lao động Tp, tính đến năm 2010, toàn TP có 54 tổ chức công đoàn cấp trên cơ sở và 11.329 tổ chức công đoàn cơ sở với 880.302 đoàn viên công đoàn.

    HTML clipboard

    Hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp đã không ngừng lớn mạnh, mỗi năm số công đoàn viên được kết nạp mới không ngừng gia tăng. Trong đó, nổi trội là vai trò của 76.041 cán bộ công đoàn từ tổ phó công đoàn trở lên đã phát huy được tính năng động sáng tạo trong xây dựng công đoàn vững mạnh, thể hiện tốt vai trò là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của giai cấp công nhân lao động. Để nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm của cán bộ công đoàn, từ năm 2000 đến  nay, Liên đoàn lao động TP đã tổ chức bình chọn danh hiệu “Người cán bộ công đoàn của tôi”. Tiêu chuẩn để được xét bình chọn là tổ chức công đoàn 2 năm liền đạt danh hiệu vững mạnh , cá nhân người cán bộ công đoàn phải có trên 90% phiếu tín nhiệm của công đoàn viên. Qua 2 lần bình chọn, đã có 81 cán bộ công đoàn xuất sắc nhất vinh dự được trao tặng danh hiệu: "Người cán bộ công đoàn của tôi".


    Mỹ Trang