Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • TPHCM: Tuyên dương cán bộ Hội Nông dân năm 2012

  (VOH) - Sáng 25/12, Hội Nông dân TP.HCM đã tuyên dương và khen thưởng cho 26 cán bộ hội cơ sở giỏi.

  Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh trong tình hình mới, đội ngũ cán bộ Hội viên Nông dân TP.HCM phải nhận thức đầy đủ chủ trương, chính sách của TP.HCM về nông nghiệp, nông dân và nông thôn để phổ biến, truyền đạt cho bà con.

  Các định hướng mà Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nêu ra cụ thể như đào tạo cán bộ hội, bám sát đời sống nông dân, tập trung vào các mô hình sản xuất có hiệu quả.v.v. Trên hết, nhằm nâng cao chất lượng đời sống ở nông thôn, ông Lê Minh Trí đề cập đến 2 yếu tố khoa học kỹ thuật và sản xuất:

  Tại hội nghị, Hội Nông dân TP.HCM cũng phổ biến nội dung tổ chức đại hội Hội nông dân cấp huyện quận nhiệm kỳ 2012 - 2017./.

  Lê Nguyễn