Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • TPHCM với công tác triển khai phổ biến nội dung Hiến pháp trên địa bàn

    (VOH) - Theo Kế hoạch số 1143 ngày 17/3/2014 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, mới đây, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

    Thông qua hội nghị này đã giúp các đại biểu nắm rõ hơn mục đích, ý nghĩa của bản Hiến pháp mới năm 2013 so với Hiến pháp năm 1992; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị.

    Phóng viên Đài TNND TPHCM có cuộc trao đổi với Luật gia Ung Thị Xuân Hương – Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM về việc triển khai quán triệt, phổ biến Hiến pháp 2013 trên địa bàn thành phố.

    Thành Sang