Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • TPHCM: Xem xét điều chỉnh chức năng một số công trình từ văn phòng, khách sạn sang thành căn hộ cho người dân

    (VOH) - UBND TPHCM vừa chấp thuận chủ trương giao cho các ngành chức năng xem xét, điều chỉnh chức năng một số công trình từ văn phòng, khách sạn sang căn hộ (bán hoặc cho thuê) hoặc từ căn hộ cho thuê sang căn hộ bán cho nhân dân, nhằm chia sẻ khó khăn với các nhà đầu tư trước tình hình kinh tế có nhiều biến động thị trường nhà đất hiện nay.

    Điều kiện để đạt các yêu cầu để có thể thực hiện sự chuyển đổi này mà UBND TP đã giao là phải đảm bảo cân đối dân số khu vực, giao thông và hạ tầng xã hội đô thị; đảm bảo về quy hoạch -  kiến trúc các công trình thuộc Khu trung tâm hiện hữu thành phố (930 ha); có đảm bảo về an toàn, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, hệ thống giao thông... cho người dân đến mua.

    Phạm Bá Nhiễu