Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Trên 4,1 tỷ USD viện trợ phi chính phủ nước ngoài cho Việt Nam

  Trong hơn hai mươi năm qua kể từ năm 1996, cùng với sự phát triển nhanh chóng về số lượng, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã trở thành nhân tố ngày càng quan trọng trong quan hệ đối ngoại của VN

  Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức chính phủ nước ngoài Bùi Thanh Sơn cho biết, Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, xác định đường lối đối ngoại nhân dân trong đó quan hệ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài là một bộ phận quan trọng và là một trong những trụ cột của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, ngoại giao Nhà nước.

  Trong bối cảnh đó, cùng với việc hội nhập quốc tế, ngoài nỗ lực cải cách ở trong nước, Việt Nam cũng xác định và huy động tối đa hợp tác quốc tế, trong đó có hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

  Ngày càng nhiều địa phương quan tâm hơn tới việc thu hút các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để góp phần giải quyết một số khó khăn và phát triển kinh tế, xã hội. Bên cạnh đó, các địa phương cũng hài hòa hơn giữa việc hợp tác vận động viện trợ và quản lý phòng ngừa mặt trái trong hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

  Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho rằng, hơn 20 năm qua, Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với những thành viên thuộc các bộ, ban, ngành và cơ quan điều phối quốc gia là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác vận động, quản lý, tranh thủ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài vào mục tiêu xóa đói giảm nghèo, giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

  Đến nay, hầu hết các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam đều đã có giấy phép hoặc giấy đăng ký do Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cấp. Hiện Ủy ban đã cấp gần 900 giấy phép cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, phối hợp với các cơ quan thẩm định chuyển Bộ Ngoại giao chuyển đổi/cấp mới 574 giấy đăng ký cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Quá trình xét, cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép/giấy đăng ký luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong Ủy ban và các bộ, ngành, địa phương.

  Lễ ký kết các văn bản thỏa thuận viện trợ giữa tỉnh Quảng Trị và các tổ chức phi chính phủ. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

  Bên cạnh đó, để tăng cường vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài cho Việt Nam trong bối cảnh được gây quỹ ngày càng khó khăn khi Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình thấp, cơ quan thường trực cũng chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp và đối tượng vận động.

  Nhờ vậy, số lượng các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có quan hệ với Việt Nam đã tăng liên tục từ 400 tổ chức vào năm 1996 lên trên 1.100 tổ chức vào năm 2017. Hàng năm, khoảng 20-40 tổ chức mới và khoảng 500 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đăng ký hoạt động thường xuyên tại Việt Nam cùng với sự gia tăng về số lượng tổ chức giá trị viện trợ phi chính phủ nước ngoài cho Việt Nam tăng đáng kể theo các năm.

  Theo thống kê chưa đầy đủ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, giá trị viện trợ phi chính phủ nước ngoài giải ngân cho Việt Nam tăng từ 79 triệu USD vào năm 1996 lên 304,7 triệu USD vào năm 2011 và 279,5 triệu USD vào năm 2017. Tổng giá trị viện trợ phi chính phủ nước ngoài giải ngân cho Việt Nam từ năm 1996 đến 2017 đạt trên 4,1 tỷ USD.

  Hoạt động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được triển khai tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trên các lĩnh vực khác nhau, trong đó tập trung và các lĩnh vực mà Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn và có nhu cầu như: Y tế, giáo dục, giải quyết các vấn đề xã hội, phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, tính trong giai đoạn 2003-2017 giá trị viện trợ phi chính phủ nước ngoài cho lĩnh vực y tế đạt hơn 1,3 tỷ USD, đối với lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội là hơn 733 triệu USD; lĩnh vực giải quyết các vấn đề xã hội là hơn 792 triệu USD; lĩnh vực giáo dục đào tạo hơn 539 triệu USD; lĩnh vực tài nguyên môi trường là hơn 314 triệu USD…

  Cũng trong giai đoạn 2013-2017, giá trị viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo khu vực Đông Nam Bộ đạt hơn 270 triệu USD; khu vực Đồng bằng sông Hồng đạt hơn 248 triệu USD; khu vực miền núi phía Bắc đạt hơn 205 triệu USD…

  Viện trợ phi chính phủ nước ngoài cho Việt Nam góp phần làm giảm bớt các khó khăn kinh tế, xã hội ở những vùng có dự án; giới thiệu những phương pháp tiếp cận bền vững có hiệu quả, nâng cao kỹ năng kiến thức cho một phần đội ngũ làm công tác phát triển xóa đói giảm nghèo. Thông qua các hoạt động, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài góp phần tăng cường hiểu biết, hữu nghị và hợp tác với nhân dân giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.

  M.H (Theo TTXVN)