028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Triển khai kết luận của Bộ Chính trị về đổi mới công tác cán bộ

Ngày 20/8, Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận của Bộ Chính trị về đổi mới công tác cán bộ đã khai mạc tại TP Hồ Chí Minh. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh BTC Trung ương, các cấp, ngành, địa phương, từ sau Đại hội XI đến nay đã triển khai rất khẩn trương, khoa học, bài bản một khối lượng công việc lớn và đạt được nhiều kết quả trong việc kiện toàn tổ chức, cán bộ; triển khai thành công cuộc bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp, kiện toàn tổ chức nhân sự sau bầu cử. Ngành tổ chức của Đảng đã tham gia tích cực, quan trọng vào quá trình soạn thảo, ban hành, triển khai Nghị quyết Trung ương 4.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu dự hội nghị.

Tổng bí thư nhấn mạnh và khẳng định quan điểm dứt khoát phải làm quy hoạch cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Vì quy hoạch cán bộ là thể hiện vai trò, chức năng lãnh đạo, chủ động của Đảng, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phục vụ cho việc thực hiện đường lối chính trị của Đảng. Theo đánh giá nêu trong Báo cáo, thì công tác quy hoạch cán bộ còn nhiều mặt hạn chế, tồn tại, cần phải bổ sung, điều chỉnh để ngày càng làm tốt hơn công tác quan trọng này. Quy hoạch là định hướng, phát hiện nguồn, là đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển để chuẩn bị nguồn cán bộ cho nhiều nhiệm kỳ sau, cần phân biệt với việc làm nhân sự cho từng nhiệm kỳ. Luân chuyển cán bộ là biện pháp đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ một cách bài bản, toàn diện đối với cán bộ lãnh đạo và quản lý, đặc biệt là cán bộ cấp Trung ương, cấp chiến lược. Thực tế cho thấy, qua luân chuyển, nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý đã có bước trưởng thành, được rèn luyện tốt hơn.

Theo chương trình, Hội nghị lần này thảo luận, góp ý kiến vào nhiều vấn đề quan trọng, nhiều vấn đề mới, chưa đủ kinh nghiệm như: tiêu chí đánh giá cán bộ; lấy phiếu tín nhiệm; quy định chức trách của người đứng đầu… Trong quá trình thảo luận những vấn đề này, Tổng bí thư đề nghị các đại biểu cần quán triệt những quan điểm chung, tư tưởng chỉ đạo về công tác cán bộ để thấy rõ tính toàn diện, tính biện chứng, khó khăn, phức tạp, nhưng hết sức quan trọng của công tác cán bộ.

Đồng thời với việc chuẩn bị đường lối chính trị, chiến lược phát triển KT - XH thì phải chuẩn bị chiến lược cán bộ, phải xây dựng quy hoạch cán bộ. Tổng Bí thư nhấn mạnh, đường lối nào thì cán bộ ấy. Đường lối cán bộ phải phục vụ cho đường lối chính trị, phải đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của đường lối chính trị. Ở mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương lại có yêu cầu riêng. Đây là vấn đề cực kỳ hệ trọng, phải rất tỉnh táo, nếu lựa chọn, bố trí cán bộ sai thì… “sai một ly, đi một dặm”. Cán bộ phải có quan hệ hữu cơ với tổ chức, bộ máy và cơ chế vận hành của tổ chức, bộ máy, đặt trong guồng máy. Cho nên, cùng với chuẩn bị và sắp xếp cán bộ phải quan tâm xây dựng cơ chế, chính sách, lề lối, phương thức làm việc, kể cả việc chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi về vật chất, cơ chế, đãi ngộ để cán bộ làm việc, tạo động lực cho cán bộ hoạt động.

Tổng bí thư nhấn mạnh: công tác cán bộ được tiến hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ vì công tác cán bộ là công tác con người, đánh giá, sử dụng, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật..., là vấn đề liên quan đến tâm lý, đạo đức, danh dự, tình cảm của con người, rất phức tạp. Cho nên càng phải bảo đảm tính dân chủ, lắng nghe rộng rãi, đồng thời phát huy trách nhiệm cá nhân, nhất là cá nhân người đứng đầu. Đề cao vai trò của cá nhân người đứng đầu nhưng phải đặt trong quan hệ với tập thể, bảo đảm dân chủ, tránh độc đoán.

Tổng bí thư khẳng định: Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, trực tiếp quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị; trong quá trình thực hiện phải có sự phân cấp, phân công, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Đảng với các cơ quan khác trong hệ thống chính trị, phát huy vai trò của các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội...; lại phải có giám sát, kiểm tra công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Quản lý cán bộ bao gồm cả bảo vệ cán bộ, bảo vệ phẩm chất chính trị, bảo vệ quan điểm, đạo đức, lối sống, bảo vệ chính trị nội bộ, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Tổng bí thư chỉ rõ: Trong khi bàn các vấn đề cụ thể cần hết sức chú ý về phương pháp tư tưởng, nhận thức, quan điểm, những vấn đề có tính nguyên tắc về cán bộ và công tác cán bộ, trước hết là những vấn đề cơ bản liên quan đến đường lối chính trị và đường lối cán bộ, quan điểm giai cấp và chính sách đại đoàn kết rộng rãi trong công tác cán bộ, quan điểm giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa đức và tài, giữa kế thừa và phát triển, giữa sự quản lý thống nhất của Đảng với việc phát huy vai trò của các cơ quan trong hệ thống chính trị, giữa thẩm quyền cá nhân và trách nhiệm tập thể, giữa phân cấp, phân quyền và kiểm tra giám sát, đồng thời phải xuất phát từ thực tiễn, tránh xa rời nguyên tắc, hà khắc tiêu chuẩn cán bộ và khuynh hướng hẹp hòi, không chịu đổi mới...

Về đánh giá cán bộ, Tổng bí thư nhấn mạnh: Chúng ta đã từng làm, thời kỳ nào cũng làm, nhưng đây là khâu khó, cần có tiêu chí, tiêu chuẩn, cần có thông tin. Nhưng quan trọng là cái tâm, cái tầm của người đánh giá, phải thực sự là những người trong sạch, công tâm, khách quan, phải có tầm nhìn mới có thể phát hiện, đánh giá đúng cán bộ. Nhìn cán bộ phải từ nhiều góc độ, ở nhiều thời điểm, qua nhiều công việc thực tiễn, tính chất, hiệu quả công việc, xem xét giải quyết công việc như thế nào, nhất là vào những thời điểm khó khăn, thách thức. Lửa thử vàng, gian nan thử sức; đừng thấy đỏ mà tưởng là chín; người cán bộ tốt phải là người dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Tổng bí thư mong muốn Hội nghị đạt kết quả tốt đẹp; đội ngũ những người làm công tác cán bộ của Đảng sẽ tiếp phát huy tinh thần trách nhiệm, cái tâm trong sáng và tầm cao trí tuệ, để công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục đạt nhiều kết quả to lớn hơn nữa trong thời gian tới.

TTXVN