Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

  Ngày 23-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

  Đánh giá tổng quát về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01 và Nghị quyết số 02 của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh khẳng định, với sự chỉ đạo tập trung quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực của các cấp, các ngành,... tình hình kinh tế -xã hội năm 2013 đã có những chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi phát triển kinh tế; khó khăn trong sản xuất kinh doanh được tập trung tháo gỡ, nợ xấu từng bước được xử lý; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm thực hiện hiệu quả.

  Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2013 tại Hội nghị cho thấy, với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế -xã hội năm 2013 chuyển biến đúng hướng và cơ bản thực hiện được mục tiêu tổng quát.

  Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013 theo Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, ngay từ đầu năm 2013, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã sớm cụ thể hóa bằng văn bản chỉ đạo, điều hành cụ thể, trong đó xuyên suốt là Nghị quyết số 01 và Nghị quyết số 02. Các bộ, cơ quan đã kịp thời ban hành chương trình, kế hoạch hành động, văn bản điều hành theo thẩm quyền để tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

  Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: chinhphu.vn.

  Trong quá trình thực hiện, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kiên trì, đồng thời linh hoạt trong điều hành để đảm bảo sự hài hòa, tính tổng thể các mục tiêu cả trước mắt và lâu dài, như tập trung ưu tiên kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời bảo đảm tăng trưởng hợp lý; phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển biển vững; trong điều kiện kinh tế khó khăn, thu chi ngân sách giảm, vẫn thực hiện các chính sách miễn giảm, giãn một số khoản thuế, ưu tiên nguồn lực để bảo đảm an sinh xã hội, phát triển nông nghiệp nông thôn; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng an ninh, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

  Dự thảo Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 nêu rõ, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong các Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nươc năm 2014, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

  Cụ thể, có 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Bên cạnh đó là đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, sử dụng hợp lý và có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội...

  Phát biểu gợi ý thảo luận tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị lãnh đạo các địa phương, bộ, ngành phát biểu đi thẳng vào đánh giá thực trạng tình hình kinh tế - xã hội; kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2013; phân tích rõ các nguyên nhân chủ quan và khách quan của những hạn chế, yếu kém còn tồn tại; đề xuất các giải pháp khắc phục; đồng thời trên cơ sở quán triệt Kết luận của Trung ương, các nghị quyết của Quốc hội, thảo luận, thống nhất nhận thức, hành động, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, nhằm triển khai Nghị quyết có hiệu quả trong thực tiễn.

  Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 23 và 24-12-2013./.

  Theo TTXVN