Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Trong 5 năm, áp dụng 321 sáng kiến, cải tiến làm lợi gần 28 tỉ đồng

    (VOH) - Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn vừa tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2014.

    Trong 5 năm qua, đã có 321 sáng kiến, cải tiến, giải pháp, tiết kiệm mang lại giá trị làm lợi gần 28 tỉ đồng, có 7 đề tài nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Qua phát động các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất: anh Lê Phước Hòa, Trưởng xưởng màng ghép Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn, mỗi năm có từ 1 đến 3 sáng kiến, làm lợi cho công ty hàng tỉ đồng; chị Nguyễn Thị Huyền, Trưởng xưởng nông sản chế biến Công ty cổ phần chế biến Hàng xuất khẩu Cầu Tre, có nhiều sáng kiến làm ra mẫu mã mới, tiết kiệm cho công ty 100 triệu đồng/năm... Dịp này, Tổng công ty đã khen thưởng 104 tập thể, cá nhân.

    Mỹ Trang