028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Trước 31/12, xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại cơ sở y tế

Tại Thông báo 266/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị trong thời gian tới Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc xử lý triệt để tình trạng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại các cơ sở y tế chưa hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg để hoàn thành trước ngày 31/12/2012.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan tiến hành kiểm tra, đánh giá công tác xử lý ô nhiễm môi trường tại các cơ sở y tế trong cả nước.

Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ những trường hợp không thực hiện tốt công tác xử lý ô nhiễm môi trường tại các cơ sở y tế; kiến nghị các giải pháp, cơ chế cần bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

Hệ thống xử lý chất thải y tế theo công nghệ hiện đại ở một bệnh viện - ảnh minh họa

Phó Thủ tướng cũng đã giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế thực hiện thí điểm trong đó có những ưu đãi về vay vốn, đất đai, thuế,...để thu hút các nhà đầu tư từ nhiều thành phần kinh tế tham gia triển khai các mô hình, dự án xử lý chất thải y tế.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu hướng cho phép dùng nguồn quỹ chưa dùng đến của bảo hiểm y tế để đầu tư hệ thống xử lý chất thải tại các cơ sở y tế theo nguyên tắc bảo đảm an toàn Quỹ và bảo đảm thu hồi vốn đầu tư.

Bộ Y tế còn có nhiệm vụ khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương tập trung triển khai thực hiện Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 đã được ban hành.

VGP News