Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Truyền hình, phát thanh trực tiếp phiên thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

    (VOH) - Sáng nay 3/6, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 13 sẽ bước vào tuần làm việc thứ 3. Đây là một tuần làm việc có nhiều nội dung quan trọng được Quốc hội tập trung thảo luận và góp ý. Cụ thể, Quốc hội sẽ dành trọn 2 ngày thứ 2 và thứ 3 (3 và 4/6), để thảo luận và góp ý cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, 2 ngày làm việc này sẽ được Đài truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam, truyền hình và phát thanh trực tiếp.


    Trong tuần làm việc thứ 3 của kỳ họp thứ 5, Quốc hội tiếp tục dành nhiều thời gian để thảo luận và góp ý cho các dự án Luật, như: Dự án Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi); Dự án Luật đấu thầu (sửa đổi); Dự án Luật việc làm; thảo luận về Luật phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; tiếp tục cho ý kiến với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú; dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp và thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa 13 của Quốc hội,... Đặc biệt, vào ngày thứ 5 (7/6), Quốc hội đem ra xem xét và thảo luận về kết quả giám sát việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản, giai đoạn 2006-2012. Nội dung ngày làm việc này cũng sẽ được Đài truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam, truyền hình và phát thanh trực tiếp,…

    Quốc Dũng